•  Vakkundige begeleiding
  •  Actief in heel Nederland
  •  Originele ontwerpen

Restauratie en renovatie

 

De bestaande woning- en kantoorvoorraad moet niet alleen technisch goed onderhouden worden, maar ook worden aangepast aan de huidige woon- en werkeisen. Op deze wijze kan de levensduur van gebouwen worden verlengd. Dit levert economisch voordeel op en draagt bij aan de diversiteit in de woning- en kantoorvoorraad. Met kenmerkende elementen, een eigen identiteit of een monumentale status moet met respect omgegaan worden.

 

Door onze jarenlange ervaring is er binnen het bureau veel kennis van historische bouwmaterialen en -methoden en kunnen restauratieprojecten vakkundig worden begeleid. Ook kunnen wij u terzijde staan bij ingewikkelde bouwkundige vraagstukken die om de hoek komen kijken bij monumentale gebouwen. W3 heeft oog en gevoel voor ieder detail.


Klik hier om een indruk te krijgen van onze projecten ►