•  Vakkundige begeleiding
  •  Actief in heel Nederland
  •  Originele ontwerpen

Wadman heeft uw watervergunning zo geregeld


Wadman kent alle ins en outs voor de aanvraag van een watervergunning en die is misschien wel eerder nodig dan u denkt! U hebt een watervergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem. Wij inventariseren wat u wilt realiseren, regelen al het benodigde papierwerk en handelen desgewenst alle formaliteiten met de gemeente-instantie voor u af. Wij zorgen ervoor dat u geen omkijken heeft naar uw watervergunning

 

Voorbeelden van de watervergunning

 

Waar heeft u een watervergunning voor nodig? Daarvoor zijn voorbeelden te over. U wilt bijvoorbeeld een steiger bouwen/aanleggen. U wilt een damwand slaan of een oeverbeschoeiing aanleggen. U wilt een watergang, sloot of greppel dempen. U wilt een ontwateringsvoorziening (drainage) aanleggen. U wilt de mogelijkheid om water of stoffen in het oppervlaktewater te lozen. U wilt een mogelijkheid creëren om grondwater te onttrekken (bronbemaling). U wilt op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, kademuur, een gemaal, een waterbergingsgebied bouwen. U wilt een waterberging aanleggen. U wilt hemelwater afkoppelen. Voor iedere activiteit die in relatie staat tot het oppervlaktewater en/of grondwater heeft u een watervergunning nodig.

 

Watervergunning - laat Wadman het regelen

 

Kom eens vrijblijvend langs en bespreek uw wensen die betrekking hebben op de watervergunning met een van onze adviseurs. Wij kunnen u direct aangeven hoe u uw plannen het beste kunt realiseren en welke aspecten cruciaal zijn bij het indienen van uw watervergunning. Voorkom onnodige problemen met de gemeente en laat onze expertise voor u werken. Bij ons is uw aanvraag voor de watervergunning in deskundige en vertrouwde handen.